Home » WHO richtlijnen m.b.t. PM, PN en UFP’s

WHO richtlijnen m.b.t. PM, PN en UFP’s

Hierbij informeren wij u graag over de nieuwe Richtlijnen t.a.v. Particulate Matter (PM) en Particle Number Concentation (PN) drempelwaarden zoals in 2021 geplubliceerd door de WHO in de Global Air Quality Guidelines.

De drempelwaarden voor PM waren al eerder vastgelegd, maar nieuw zijn de geadviseerde waarden voor PN en Ultra-fine Particles (UFP’s) vanaf 10 nm. van max. 20.000 part/cm3 bij een blootstelling van 1 uur. In hoeverre voldoet uw woon- en werkomgeving hieraan?

Bekijk het TSI leveringsprogramma: TSI_Environmental_Monitoring,
of contacteer ons voor een passende meetoplossing en de volledige WHO publicatie, mailto: info@jjbosbv.nl of tel: +31-182-619333.