Home » Piëzo- resistive versnellingsopnemers

Piëzo- resistive versnellingsopnemers

In de piëzo-resistive opnemers van FGP Sensors vormen rekstrookjes ( weerstand en/of halfgeleider) het meetelement. Daardoor is het toepassingsgebied een andere dan bij de traditionele piëzo-elektrische opnemers.
Het frequentie bereik van deze opnemers loopt vanaf DC tot ca. 2.000 Hz.
FGPSensors produceert een grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen, voor uiteenlopende toepassingen zoals botsproeven, oliewinning, voedselproductiemachines, lucht- en ruimtevaart etc.
Voor alle toepassingen gelden dezelfde eisen m.b.t. kwaliteit en betrouwbaarheid.