Home ยป Phase Doppler Particle Analysis

Phase Doppler Particle Analysis

Phase Doppler Particle Analysis (PDPA) systemen werken op basis van het principe van lichtreflectie interferentie. De PDPA metingen worden uitgevoerd in het snijpunt van 2 laserstralen, waarin een interferentiepatroon ontstaat. Zie hiervoor ook LDV.
Indien een individueel deeltje dit snijpunt doorkruist, dan wordt interferentiepatroon gereflecteerd en geprojecteerd op een strategisch geplaatste ontvanger met meerdere sensoren daarin opgenomen. Elk van deze sensoren detecteert een signaal dat in fase is verschoven ten opzicht van het signaal dat de andere sensoren registreren.
Deze faseverschuiving is direct gerelateerd aan de grootte van het reflecterende deeltje.

Producent: TSI Particle Instruments, Verenigde Staten

TSI_crossingbeams