Home » Over ons

Over ons

Onze missie: Op een klantgerichte-, duurzame- en maatschappelijk verantwoorde manier bedienen van onze markt (R&D en QA/QC) van kwalitatief technisch hoogwaardige oplossingen op het gebied van omgevingssimulatie, trillingstechnologie, materiaalbeproeving, rekstrooktechnologie, deeltjestechnologie en metrologie.

Over ons

j.j. bos b.v. is een technisch advies- en handelsbureau voor hoogwaardige technische producten en vertegenwoordigt een aantal buitenlandse fabrieken. De focus ligt hierbij op de verkoop van wetenschappelijke laboratorium instrumenten en beproevingssystemen voor bepaling van mechanische eigenschappen van materialen en constructies. De organisatie richt zich hierbij vooral op een vijftal technologieën waarin zij actief is en haar productenprogramma op heeft afgestemd, t.w:

 • Aerosol, Particles en Stroming analyse
 • Elektronen microscopie
 • Materiaalbeproeving
 • Trillings- en omgevingstechnologie
 • Rekmeting & Sensoren

De organisatie beoogt een klantgerichte handelsonderneming te zijn, waar productadvies aan- en dienstverlening naar de klant centraal staan. De klant wordt op een efficiënte wijze bediend van een kwalitatief hoogwaardig product of dienst. De geleverde systemen kunnen door een eigen service organisatie onderhouden en gerepareerd worden.

j.j. bos b.v. vertegenwoordigt producten binnen de hierboven vermelde technologieën van fabrikanten uit landen als Engeland, Duitsland, China en U.S.A. Deze fabrikanten en j.j. bos b.v. zijn hierbij een overeenkomst van vertegenwoordiging en representatie voor onbepaalde termijn aangegaan. Hierbij is de vertegenwoordiging voor hun producten voor de Benelux landen contractueel vastgelegd en is de afnemer verzekerd van ondersteuning van het product in het land van afname. j.j. bos b.v. behartigt tevens de belangen van haar afnemers bij de (contractuele) toeleveranciers. Door optimale toepassing van deze producten probeert j.j. bos b.v. oplossingen en adviezen aan te dragen voor mogelijke test-, analyse- of meetproblemen bij haar eindgebruikers. De producten van de toeleveranciers vinden voornamelijk hun toepassing in:

 • automobiel industrie
 • lucht- en ruimtevaart industrie
 • elektrotechnische industrie
 • research laboratoria
 • test laboratoria
 • luchtkwaliteit monitoring
 • filter- en filtermedia producenten
 • bodemonderzoek centra
 • kwaliteitsafdelingen
 • defensie industrie

j.j. bos b.v. is in 1965 opgericht en opereert vanuit een eigen kantoor te Gouda (Nederland). De medewerkers wordt een prettige werkomgeving geboden, waarbinnen zij met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoording kunnen functioneren. Om bovenstaande te bewaken en borgen hanteert j.j. bos b.v. sinds 1995 het ISO-9001 kwaliteitssysteem.

j.j. bos b.v. is een ISO 9001 : 2015 gecertificeerd bedrijf en draagt dit kwaliteitskeurmerk sinds 1995. Om het ISO certificaat te bekijken: Klik hier.

j.j. bos b.v. is aangesloten bij het Platform Omgevingstechnologie (PLOT) van het FHI en het High Tech Platform van het Mikrocentrum .

Korte geschiedenis:

j.j. bos b.v. is opgericht in 1965 door Ir. Jan-Jaap Bos. De eerste producten die geleverd werden door de firma bos waren:

 • Elektro-dynamische trillers van Derritron Electronics Ltd.
 • Servo-hydraulische testsystemen van Research Inc. – MTS div.

In 1974 werd j.j. bos b.v. opgenomen in de Enraf Nonius groep en in 1991 werd de firma verzelfstandigd uit de Delft Instruments groep. Sedert 1999 is het gevestigd te Gouda.

Leveringsvoorwaarden:

Klik hier om onze leveringsvoorwaarden te downloaden (PDF).
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel in Nederland: 29031290.
BTW-nummer: NL001876260B01

Privacy wetgeving:

Klik hier om ons privacy beleid te downloaden.

Vacatures:

Momenteel hebben wij geen vacatures.