Home ยป Laser Doppler Velocimetry

Laser Doppler Velocimetry

Laser Doppler Velocimetry (LDV) is een bewezen nauwkeurige techniek voor het meten van snelheden in gas- of vloeistofstromingen.

Laserstralen belichten de stroming en reflecties van individuele deeltjes in de stroming worden gedetecteerd en verwerkt. Een enkele laserbundel wordt hiertoe in twee stralen gesplitst met gelijke intensiteit en gefocuseerd in een gemeenschappelijk punt in de stroming.

Een interferentiepatroon wordt gevormd in het snijpunt van de 2 bundels, hetgeen het meetvolume definieert. Het interferentiepatroon is een traliepatroon van licht en donkere secties. De tralies hebben, uitgaande van een vaste optische configuratie en bij gelijkblijvende golflengte van het laserlicht, een vaste en bekende breedte. Deeltjes, welke zich door het meetvolume heen bewegen, reflecteren licht in varierende intensiteit, dat wordt gedetecteerd met een lichtgevoelige sensor.

Het signaal van de lichtsensor bevat derhalve een varierend niveau, waarvan de frekwentie evenredig is met de snelheid van deeltje. Als extra laserbundels met andere golflengte (kleur) in hetzelfde meetvolume worden geprojecteerd, dan kan de snelheid in 2 of zelfs 3 richtingen worden gemeten. Normaal gesproken worden de blauwe en groene (of blauw, groen en violet) stralen van een Argon-Ionen laser gebruikt voor -multi-component LDV metingen. Als 1 van de bundels uit een kleurenpaar in frequentie wordt verschoven, dan kan een LDV systeem ook negatieve snelheid meten (variatie in richting).

Producent: TSI Particle Instruments, Verenigde Staten

TSI_crossingbeams