Alle informatie

Computest SCX draagbare hardheidsmeter

Computest SCX is een draagbare hardheidsmeter welke werkt met een statische belstasting volgens het Rockwell principe van voorbelasting en test belasting. Met één druk beweging wordt zowel de voorbelasting (hier wordt elektronisch het nulpunt ingesteld) als de test belasting geactiveerd. De hardheids waarde wordt weergegeven op een groot display zodra de test druk is bereikt.  

Phase Doppler Particle Analysis

Phase Doppler Particle Analysis (PDPA) systemen werken op basis van het principe van lichtreflectie interferentie. De PDPA metingen worden uitgevoerd in het snijpunt van 2 laserstralen, waarin een interferentiepatroon ontstaat. Zie hiervoor ook LDV. Indien een individueel deeltje dit snijpunt doorkruist, dan wordt interferentiepatroon gereflecteerd en geprojecteerd op een strategisch geplaatste ontvanger met meerdere sensoren daarin opgenomen. Elk van deze sensoren detecteert een signaal dat in fase is verschoven ten opzicht van het signaal dat de andere sensoren registreren. Deze faseverschuiving is direct gerelateerd aan de grootte van het reflecterende deeltje.  

Laser Doppler Velocimetry

Laser Doppler Velocimetry (LDV) is een bewezen nauwkeurige techniek voor het meten van snelheden in gas- of vloeistofstromingen. Laserstralen belichten de stroming en reflecties van individuele deeltjes in de stroming worden gedetecteerd en verwerkt. Een enkele laserbundel wordt hiertoe in twee stralen gesplitst met gelijke intensiteit en gefocuseerd in een gemeenschappelijk punt in de stroming. Een interferentiepatroon wordt gevormd in het snijpunt van de 2 bundels, hetgeen het meetvolume definieert. Het interferentiepatroon is een traliepatroon van licht en donkere secties. De tralies hebben, uitgaande van een vaste optische configuratie en bij gelijkblijvende golflengte van het laserlicht, een vaste en bekende breedte. Deeltjes, welke zich door het meetvolume heen bewegen, reflecteren licht in varierende intensiteit, dat wordt gedetecteerd met een lichtgevoelige sensor.  

Hot Wire Anemometry

Hittedraad anemometers meten de snelheid van vloeistoffen of gassen door veranderingen van temperatuur te detecteren in een kleine draad of film, welke elektrisch wordt verwarmd en op een constante temperatuur wordt gehouden. De draad of film wordt in de te bestuderen stroming geplaatst en het koeleffect van de stroming wordt gecompenseerd door de stroom door de draad of film aan te passen. De stroom is dus functie van het koeleffect en derhalve van de snelheid van de stroming.  

MTS Criterion Trek- en Drukbanken

Onder de naam 'Criterion' introduceert MTS een geheel nieuwe lijn van Elektro Mechanische- en Statisch Hydraulische testsystemen.  

MTS Acumen Elektro Dynamisch testen

U wilde altijd al dynamische testen kunnen uitvoeren maar beschikt niet over een hydraulische infrastructuur ? MTS Acumen maakt dit nu mogelijk. Met slechts een 230V netaansluiting zijn nu testen tot 3 kN. en meer dan 100 Hz. mogelijk.  

Manner compacte torsie meetflens

Voor toepassing in aandrijflijnen heeft Manner GmbH een compacte torsie meetflens met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging ontwikkeld. De beveiliging kan een overbelasting van 100% aan.
Beschadiging van de torsie opnemer, bijv. bij het blokkeren van de aandrijflijn, wordt daarmee voorkomen.  

Macro Sensors LVDT Signaal Conditioner LVC 4000

Macro Sensors introduceert de nieuwe LVC 4000 Signaal Conditioner voor gebruik met LVDTs, RVDTs en VR halve brug positie sensoren. Met drukknoppen, gecodeerde kleuren klemmen, DIN-rail montage en hot-swap installatie is de nieuwe LVC 4000 Signaal Conditioner eenvoudig te installeren en te kalibreren. De LVC 4000 Signaal Conditioner heeft een Analoge & Digitale RS485 output EN wordt geleverd met 5 jaar garantie In combinatie met AC-signaal positie sensoren zet de LVC 4000 het uitgangsignaal om naar 4-20mA, 0-5V, 0-10V of RS-485. Knipperende LED's op de voorkant van de signaal conditioner waarschuwt de gebruiker voor installatie- of systeem fouten.  

  Informatie aanvragen

  Meer informatie aanvragen? Stel uw vraag of vul uw gegevens hieronder in.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw onderwerp (verplicht)

  Uw bericht