Aerosol & Stroming

Google Street View auto meet de luchtvervuiling in de regio Amsterdam

Sinds enkele maanden rijden er in Amsterdam e.o.  2  Google Street View auto's rond om op straatniveau de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De Universiteit Utrecht (IRAS) is verantwoordelijk voor de technische en wetenschappelijke ondersteuning van het project en j.j. bos b.v. heeft een aantal (TSI) systemen in de auto's mogen leveren om de luchtkwaliteit te meten.  

Nieuwe range butanol CPC’s

Dit jaar heeft TSI een nieuwe reeks van butanol based Condensation Particle Counters (CPC's) geïntroduceerd: De CPC modellen 3750, 3752 en 3756. Deze vervangen respectievelijk de welbekende modellen 3772, 3775 en 3776.  

Nieuwe samenwerking: VSPARTICLE

This year j.j bos b.v. is proud to announce a new cooperation with VSPARTICLE. VSPARTICLE is a spin-up from Delft University located in the Netherlands. They manufacture desktop aerosol generators which produce inorganic nanoparticles in the region of 0-20nm.  

Nanoparticle detectie vanaf 1 nm.

In dit bericht introduceren we de 1 nm. Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) van TSI, een uniek laboratorium instrument voor het classificeren van nanodeeltjes of het monitoren van fijnstof.  

TSI Nanoparticle emissie tester

j.j. bos b.v. is een partner van TSI in de Benelux sinds 1972. Daarom kunnen we u hierbij informeren over de laatste ontwikkeling die TSI kan leveren op het gebied van emissie meting bij verbrandingsmotoren, de NPET ofwel Nanoparticle emission tester. Lees rest artikel in het Engels:  

Optisch deeltjes tellen en sizen met de TSI OPS

Waarom nog langer alleen de deeltjes tellen als hiervan 'voor hetzelfde geld' ook de grootte bepaald kan worden. TSI introduceert met Opticle Particle Sizer model 3330 een uniek, portable instrument waarmee niet alleen de particles geteld- maar ook op grootte gekwalificeerd kunnen worden. Bel of mail ons voor meer informatie of een demonstratie.  

Phase Doppler Particle Analysis

Phase Doppler Particle Analysis (PDPA) systemen werken op basis van het principe van lichtreflectie interferentie. De PDPA metingen worden uitgevoerd in het snijpunt van 2 laserstralen, waarin een interferentiepatroon ontstaat. Zie hiervoor ook LDV. Indien een individueel deeltje dit snijpunt doorkruist, dan wordt interferentiepatroon gereflecteerd en geprojecteerd op een strategisch geplaatste ontvanger met meerdere sensoren daarin opgenomen. Elk van deze sensoren detecteert een signaal dat in fase is verschoven ten opzicht van het signaal dat de andere sensoren registreren. Deze faseverschuiving is direct gerelateerd aan de grootte van het reflecterende deeltje.  

Laser Doppler Velocimetry

Laser Doppler Velocimetry (LDV) is een bewezen nauwkeurige techniek voor het meten van snelheden in gas- of vloeistofstromingen. Laserstralen belichten de stroming en reflecties van individuele deeltjes in de stroming worden gedetecteerd en verwerkt. Een enkele laserbundel wordt hiertoe in twee stralen gesplitst met gelijke intensiteit en gefocuseerd in een gemeenschappelijk punt in de stroming. Een interferentiepatroon wordt gevormd in het snijpunt van de 2 bundels, hetgeen het meetvolume definieert. Het interferentiepatroon is een traliepatroon van licht en donkere secties. De tralies hebben, uitgaande van een vaste optische configuratie en bij gelijkblijvende golflengte van het laserlicht, een vaste en bekende breedte. Deeltjes, welke zich door het meetvolume heen bewegen, reflecteren licht in varierende intensiteit, dat wordt gedetecteerd met een lichtgevoelige sensor.  

Hot Wire Anemometry

Hittedraad anemometers meten de snelheid van vloeistoffen of gassen door veranderingen van temperatuur te detecteren in een kleine draad of film, welke elektrisch wordt verwarmd en op een constante temperatuur wordt gehouden. De draad of film wordt in de te bestuderen stroming geplaatst en het koeleffect van de stroming wordt gecompenseerd door de stroom door de draad of film aan te passen. De stroom is dus functie van het koeleffect en derhalve van de snelheid van de stroming.  

TSI Particle Counters

TSI heeft een volledige programma aan Condensation Particle Counters en heeft nu maar liefst 7 CPC’s in het programma, waarvan 5 stuks butanol- en 2 stuks water gebaseerd. Of u nu een draagbare, batterij gevoed systeem nodig heeft, ultrafijne deeltjes detectie (vanaf 2.5 nm!) of detectie tot aan 107  deeltjes/cm3, TSI heeft de juiste CPC voor uw toepassing. Onder de nieuwe eigenschappen en mogelijkheden behoren:  

  Informatie aanvragen

  Meer informatie aanvragen? Stel uw vraag of vul uw gegevens hieronder in.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw onderwerp (verplicht)

  Uw bericht