Home » Bruker CT-scans op Micro schaal

Bruker CT-scans op Micro schaal

Bruker heeft er weer een nieuw product bij; de Micro-CT voor de SEM, het eenvoudigste 3D beeld acquisitie en analysesysteem voor scanning elektronenmicroscopen. Dit systeem past op iedere SEM met een vrije poort vanaf 65 mm. Het genereert en analyseert 2D of 3D beelden (interne structuren ofwel de morfologie) van SEM samples. Dit systeem kan details zichtbaar maken tot een grootte van 400nm. De sample grootte varieert van 0,18 – 4 mm. scanning diameter en maximaal 10 mm. lengte.


Werking van het systeem:
De elektronenbundel van de SEM raakt een metalen plaat waardoor er X-rays ontstaan. In het systeem is gevoelige röntgencamera opgenomen. het sample wordt geplaatst tussen de metalen plaat en de röntgencamera in de X-ray bundel. Doordat het sample wordt geroteerd zal de camera verschillende schaduwbeelden van de interne structuur van het sample detecteren. Het in de computer opgeslagen camerasignaal wordt door de software verwerkt tot een realistisch driedimensionaal beeld waarbij niet alleen oppervlakte informatie is te zien maar ook de interne structuren van het materiaal.